November – Slovak SQL Server PASS UG meeting

Novembrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 22.11.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.   Téma prednášky Úvod do Power BI Táto prednáška je venovaná predstaveniu platformy Power BI a jej možností. Pozrieme sa...

Október – Slovak SQL Server PASS UG meeting

Októbrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 18.10.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.   Téma prednášky SQL Server Performance Tuning – Introduction – part 2 V pokračovaní prednášky venovanej...

September – Slovak SQL Server PASS UG meeting

Septembrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 20.9.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.   Téma prednášky Azure SQL Predstavenie Azure SQL ako cloud verzie Microsoft SQL Server. Vytvorenie databázy pomocou...