Karol Papaj

SQL Server, káva a rock'n'roll

Bývalý SQL Server MVP (2008-2011), kávopič a hardrocker.
A ak zostane trochu času, tak aj rekreačný futbalista a akvarista

November – Slovak SQL Server PASS UG meeting

Novembrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 22.11.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.  Téma prednášky Úvod do Power BI Táto prednáška je venovaná predstaveniu platformy Power BI a jej možností. Pozrieme sa...

preèítajte si viac