Optimalizácia výkonnosti SQL Server

 

Prečo potrebuje Váš SQL Server optimalizáciu? Čo spôsobuje jeho spomalenie? Z určitého hľadiska databázový systém pripomína živý organizmus. Rastie, vyvíja sa a musí sa prispôsobovať podmienkam prostredia. Jeho výkonnosť je závislá aj od vonkajších faktorov. Momentálne s ňou môžete byť spokojní, niektoré funkcie sa však môžu počas svojho životného cyklu vplyvom zmenených podmienok výrazne spomaliť.

My v SolidQ neponúkame kozmetické riešenia. Naopak, zameriavame sa na celkovú architektúru systému, ktorá podporuje jeho rozšíriteľnosť. Vďaka nášmu prístupu bude Vaše databázové prostredie dlhodobo vyhovovať požiadavkám moderného podnikateľského sveta.

Nárast objemu dát 

Nárast objemu dát vyvíja tlak na úložný priestor, procesor a pamäť a má tak prirodzene vplyv na celkovú výkonnosť. Existuje mnoho riešení, ktoré si dokážu s týmto problémom poradiť. Nasadenie viacerých lacnejších serverov  alebo stávka na „cloud“ nemusí vždy pomôcť. Získajte nevyhnutné know-how na našich školeniach alebo aj priamo u Vás formou konzultácie.

Heterogénny vývoj 

V mnohých databázových systémoch  SQL Server tvoria kód vývojári s rôznymi metódami a postupmi. V jednom databázovom prostredí sa tak nachádza pestrá zmes dizajnov schémy, štandardov pre pomenúvania a kódovanie. Niektoré problémy možno vyriešiť, avšak v konečnom dôsledku bude systém komplexný a neprehľadný. Výkonnosť trpí a nájsť príčinu je extrémne zložité.

Customizácia kódu

Niektoré databázy obsahujú vlastný kód určený pre špecifických užívateľov a jeho refaktorovanie nie je jednoduché.
Ak k tomu pridáme ešte jeden alebo viac ad-hoc dotazov v rastúcom databázovom systéme SQL Server, systém sa ťažšie prispôsobuje aktualizácii verzií alebo iným zmenám.

Školenie Optimalizácia výkonnosti SQL Server

Na školení získate základy a technické zručnosti potrebné na samostatnú optimalizáciu výkonnosti svojho databázového prostredia.

SQL Server Performance Mentoring a Tuning Consulting

Radi Vám pomôžeme aj priamo u Vás. Dôkladne Vám vysvetlíme, čo práve robíme, aby Váš tím mohol v budúcnosti vyriešiť podobné problémy vlastnými silami.

Škálovateľnosť

Optimalizácia výkonnosti pomáha  identifikovať problematické miesta a odstraňuje bariéry, ktoré stoja v ceste škálovaniu záťaže. Patria k nemu obmedzenia softvéru a hardvéru, ako aj určité charakteristiky záťaže a programátorské techniky používané v kóde. Zabezpečíme, aby boli vaše schémy efektívnejšie a indexy optimalizované. Pomocou služby Scalability Assessment zistíme referenčnú úroveň výkonnosti  Vašej databázy nielen kvôli monitorovaniu, ale aj preto, aby sme s celým tímom prekonzultovali aktuálny stav databázy.

Disaster Recovery

Aká je odolnosť Vašeho systému voči výpadkom? Zostanú Vaše kritické systémy dostupné pre používateľov a zákazníkov aj v prípade výpadku niektorého systémového komponentu? Ako rýchlo dokážete obnoviť Vaše systémy v prípade výpadku? Výkonnosť, odolnosť voči poruchám, uchovávanie údajov alebo dostupnosť systému zohrávajú v takomto prípade dôležitú úlohu. Pomôžeme Vám pri vývoji vhodných stratégií a aj pri ich realizovateľnosti a presadení vo firme.

Monitoring

V súčasnosti existuje na trhu toľko monitorovacích nástrojov, koľko je piesku v mori. Aj pri takto nasýtenom trhu sa stále stretávame so zákazníkmi, ktorých trápia poplachy a červené, zelené a žlté svetlá pre rôzne aplikácie a databázy. Pre týchto zákazníkov štruktúrovane zhodnotíme všetky monitorovacie prvky, začleníme preddefinované výkonnostné referenčné úrovne a spolu s nimi nasadíme monitorovací systém, ktorý má zmysel a poskytne požadovaný prehľad.