Služba TSQL Query Analytics Vám umožňuje získať informácie o správaní sa Vašich dotazov. Rozoznáte, čo sa odohráva vo Vašom systéme, resp. Vašich databázach.

Identifikujte dotazy, ktoré najviac spomaľujú Váš systém. Sústreďte sa na prácu, ktorá posunie Vaše podnikanie ďalej! Relaxujte a prenechajte najnáročnejšiu časť na TSQL Query Analytics od spoločnosti SolidQ!

TSQL Query Analytics v praxi

Namiesto zdĺhavého opisu si pozrite video a veľmi rýchlo uvidíte, ako jednoducho budete môcť pomocou TSQL Query Analytics analyzovať správanie svojho SQL Server-a.

„Myslím si, že je to vzrušujúci nástroj, poriadne silný. Objavil som tri dotazy, ktoré zaťažovali môj systém. Vyžadovalo si to len trochu úsilia a príslušné aplikácie bežia ako nové.“

„Uistil som sa, že migrácia na platformu SQL Server 2016 bude úspešná. Celý systém teraz beží oveľa rýchlejšie.“

„Vďaka nástroju TSQL Query Analytics vidím, čo robia moje dotazy bez toho, aby som trávil celé hodiny hľadaním toho, ktorý spôsobuje problémy.“
}

Čas

Rieši problémy s dotazmi rýchlejšie a efektívnejšie

Zdravie

Menej stresu s problematickými dotazmi!

Zameranie

Viac času pre kreatívne úlohy!

Peniaze

Rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov šetrí peniaze!

Kde je pes zakopaný?

V tomto videu uvidíte, že aj malý dotaz môže mať na systém veľký vplyv. TSQL Query Analytics vás privedie k jadru problému. Svoje analýzy môžete jednoducho prehĺbiť a doladiť.

Čo sa deje s výkonnosťou?

Ak chcete nájsť príčinu problémov s výkonnosťou, zvyčajne musíte porovnať normálny a problematický stav databázy. V tomto videu uvidíte, aké je to jednoduché pomocou TSQL Query Analytics.

Otestujete TSQL Query Analytics bezplatne počas dvoch mesiacov!

 

Licencovanie