Februárové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 21.2.2019 o 18:00 tentoraz na novom mieste, a to v priestoroch spoločnosti SwissRe v Bratislave.

 

Téma prednášky
SQL Server Best Practice for Accidental DBA

Accidental DBA je administrátor, ktorého hlavnou náplňou práce nie je len administrácia SQL Servera, ale aj administrácia iných systémov – pracovných staníc, Windows Serverov, doménových radičov, mailových serverov, tlačiarní a pod. Napriek tomu sa od neho očakáva spoľahlivá a efektívna prevádzka jedného alebo viacerých SQL Serverov. Táto prednáška je zameraná na pomoc týmto administrátorom nasadiť a efektívne prevádzkovať SQL Server a umožniť im maximum času venovať iným povinnostiam. Hlavnými témami budú Best Practice pre inštaláciu, konfiguráciu a údržbu SQL Server. 

 

Jazyk

slovenský

 

Prednášajúci

Karol Papaj
SQL Server konzultant

 

Miesto konania:

SwissRe
Twin City B
Mlynské Nivy 12
811 09 Bratislava