Májové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 23.5.2019 o 18:00 v priestoroch spoločnosti SwissRe v Bratislave.

 

Téma prednášky
Power BI ako univerzálny analytický nástroj

V Power BI sa dajú robiť aj iné ako klasické biznis analýzy. Na tejto prednáške si ukážeme, ako viete využiť Power BI a cloudové služby na rýchle overenie si faktov z voľne dostupných údajov, aj keď nie sú zverejnené v zrovna vhodnom formáte. Ukážeme si aj to, ako viete rýchlo zanalyzovať neštruktúrovaný text (napr. analýza komunikácie so zákazníkmi), či ako si spraviť reporty Power BI ešte interaktívnejšie, ako sú. Na záver si ukážeme prepojenie s PowerApps, vďaka ktorým si nielen rýchlo naklikáte novú biznis aplikáciu vo svojom prehliadači, ale ju aj integrujete do vašich reportov v Power BI, aby ste vďaka tomu vedeli reagovať na výsledky a vykonať akciu z jedného jediného prostredia. Pretože Power BI dokáže toho oveľa viac, ako „iba“ biznis analýzy.

 

Jazyk

slovenský

 

Prednášajúci

Michal Chmelár
Michal Chmelár je top expert na Power BI, PowerPivot a jazyk DAX. Je autorom blogov Power-BI.sk a PowerPivot.sk, ktoré sú najväčšími blogmi o Power BI a PowerPivote na Slovensku aj v Čechách. Taktiež je autorom slovenskej knihy „Reporting v Power BI, PowerPivot a jazyk DAX“. Skúsenosti nabral nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj na oveľa väčších inštaláciách vo Veľkej Británii, Írsku, Nórsku či Iráne. Po nociach vzýva Majstra Yodu a tajne plánuje ovládnutie vesmíru.

 

Miesto konania:

SwissRe
Twin City B
Mlynské Nivy 12
811 09 Bratislava