Novembrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 22.11.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.

 

Téma prednášky
Úvod do Power BI

Táto prednáška je venovaná predstaveniu platformy Power BI a jej možností. Pozrieme sa na technologické pozadie a technológie použité v Power BI, na ich limity a na vhodnosť na veľké dáta. Ukážeme si výhody a nevýhody oproti iným analyticko-reportovacím platformám, či možnosti integrácie s ostatnými systémami. Na záver si prejdeme, ako prebieha nasadenie vo firme – či už v cloude alebo bez neho – a prehľad licencií a ich cien.

 

Jazyk

slovenský

 

Prednášajúci

Michal Chmelár je top expert na Power BI, PowerPivot a jazyk DAX. Je autorom blogov Power-BI.sk a PowerPivot.sk, ktoré sú najväčšími blogmi o Power BI a PowerPivote na Slovensku aj v Čechách. Taktiež je autorom slovenskej knihy „Reporting v Power BI, PowerPivot a jazyk DAX“. Skúsenosti nabral nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj na oveľa väčších inštaláciách vo Veľkej Británii, Írsku, Nórsku či Iráne. Po nociach vzýva Majstra Yodu a tajne plánuje ovládnutie vesmíru.

Miesto konania:
Itera
Apollo Business Center II
blok E, 8. poschodie
Prievozská 4D
821 09 Bratislava