Októbrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 18.10.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.

 

Téma prednášky
SQL Server Performance Tuning – Introduction – part 2

V pokračovaní prednášky venovanej performance tuningu na platforme SQL Server, sa budeme venovať odchytávaniu jednotlivých selektov, procedúr a funkcií. Použijeme na to bezplatné nástroje, ktoré máme k dispozícii priamo v rámci inštalácie SQL Servera. Porovnáme možnosti nástrojov ako SQL Profiler, Server Trace, DMW a Extended events, pozrieme sa na rozdiely v informáciach, ktoré ich prostredníctvom môžeme získať ako aj vplyv na záťaž CPU. V poslednej časti prednášky si povieme pár slov o odchytávaní dotazov prostredníctvom T-SQL, o výhodách a obmedzeniach takéhoto spósobu získavania dát.

 

Prednášajúci
Erik is SQL Server enthusiast, currently working as a SQL and ETL developer using full stack tools from SQL Server, including SSIS, SSRS and SSAS. His passion is performance/index/query tuning and learning new techniques and methods to improve his skills.
Miesto konania:
Itera
Apollo Business Center II
blok E, 8. poschodie
Prievozská 4D
821 09 Bratislava