November – Slovak SQL Server PASS UG meeting

Novembrové stretnutie našej skupiny sa bude konať vo štvrtok, 22.11.2018 o 18:00 na tradičnom mieste, v priestoroch spoločnosti Itera v Bratislave.   Téma prednášky Úvod do Power BI Táto prednáška je venovaná predstaveniu platformy Power BI a jej možností....