Množstvo nadčasov?
Nedostatočná výkonnosť databázy?
Nevhodný databázový dizajn?
Neobvyklé chyby?

Riešením je …

SolidQ SQL Server Health Check

 

SolidQ Flex Services

Prevádzka Vašich databáz v najlepších rukách

Workshop Optimalizácia výkonnosti SQL Server

Prispôsobíme Vašu databázu moderným výzvam

Modernizácia dátovej platformy

Moderná dátová platforma vhodná pre hybridné scenáre

T-SQL Query Analytics

Získajte informácie o vašich dotazoch, zistite, čo sa deje vo Vašom systéme alebo databázach.

Workshop Power BI v praxi

Self Service Business Analytics – flexibilita pod kontrolou

Data Management

BI & Analytics

SQL Server Health Check

Jesenná akcia

Presvedčte sa, že Váš SQL Server beží na plný plyn!

Pri objednaní od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je cena za prvú inštanciu 2 850,- EUR bez DPH, za každú ďalšiu inštanciu 1 250,- EUR bez DPH

Ponuka platí pre projekty v rozsahu do 10 inštancií (bez cestovných nákladov)