MODERNIZÁCIA DÁTOVEJ PLATFORMY

Moderná dátová platforma vhodná pre hybridné scenáre

Stále viac spoločností zisťuje, že potrebuje optimalizovať náklady na infraštruktúru a licencie. Ako však vyzerá cesta k efektívnemu databázovému prostrediu? Ktoré databázy možno zlúčiť a do koľkých inštancií? Ktoré databázy možno zmysluplne presunúť do cloudu? Ktoré zainteresované strany je potrebné pribrať do tímu? Podobné otázky rozhodne nie sú triviálne.

SolidQ je expertom na všetky aspekty úspešného projektu konsolidácie

"Úzko spolupracujeme s Vašim interným tímom, Vašimi externými zdrojmi, ako aj s Vašim licenčným partnerom na zabezpečení efektivity vynaložených investícií.“
 

Modernizácia dátovej platformy v štyroch krokoch 

Rýchlejšie
Bezpečnejšie
Dostupnejšie
Výhodnejšie
Ako dosiahneme konsolidáciu?
 • Kombináciou databáz na menší počet inštancií SQL Server
 • Kombináciou inštancií SQL Server na menší počet fyzických serverov
 • Kombináciou viacerých fyzických serverov na menší počet serverov prostredníctvom virtualizácie
Motivácia - zníženie nákladov
 • Infraštruktúra
 • Softvérové licencie
 • Administrácia
 • Energie
 • Externý a interný úložný priestor
Ďalšie výhody konsolidácie:
 • Aktualizovaný stav prostredia SQL Server – už žiadny nekontrolovaný rozvoj
 • Homogénne softvérové riešenia pre dosiahnutie vysokej úrovne súladu s predpismi
 • Eliminácia ukončenia podpory softvéru a hardvéru

Na čo je potrebné dbať pri modernizácii dátovej platformy?

Pre hladký priebeh modernizácie dátovej platformy je nevyhnutný vhodný plán. Pri zostavovaní takéhoto plánu je potrebné vysporiadať sa s viacerými prekážkami, ako je napr. interný odpor, ťažkosti s podporou dodávateľov tretích strán alebo aspekty týkajúce sa bezpečnosti.

Veľmi dôležité je mať jasnú predstavu o štruktúre cieľového prostredia, resp. o spôsobe, ako sa k nej dopracovať. Pozvite do tímu všetkých zúčastnených! Patria k nim nielen riadiaci pracovníci, ale aj pracovníci z oddelenia IT. Len vtedy budú všetci ťahať za jeden povraz.

Samozrejme, ak chceme vytvoriť plán na dosiahnutie cieľového stavu, najprv musíme poznať aktuálny stav. Nevyhnutná je klasifikácia prostredia SQL Server – kritické (Tier-1), dôležité (Tier-2) a ostatné (Tier-3) systémy, prehľad používania a vyťaženia všetkých inštancií SQL Server, ich konfigurácia, zoznam databáz, používateľov, služieb, ETL procesov …

Netreba zabúdať ani na prehľad Vašich požiadaviek v oblasti dodržiavania súladu s predpismi, vysokej dostupnosti, obnovy po výpadku, samoobslužných činností a údržby, ak máme spomenúť len to najdôležitejšie.

S takouto prípravou, informáciami a know-how spoločnosti SolidQ nestojí úspešnému projektu konsolidácie už nič v ceste!