Optimalizácia výkonnosti SQL Server

 
Prečo potrebuje Váš SQL Server optimalizáciu? Čo spôsobuje jeho spomalenie? Z určitého hľadiska databázový systém pripomína živý organizmus. Rastie, vyvíja sa a musí sa prispôsobovať podmienkam prostredia. Jeho výkonnosť je závislá aj od vonkajších faktorov. Momentálne s ňou môžete byť spokojní, niektoré funkcie sa však môžu počas svojho životného cyklu vplyvom zmenených podmienok výrazne spomaliť.

My v SolidQ neponúkame kozmetické riešenia. Naopak, zameriavame sa na celkovú architektúru systému, ktorá podporuje jeho rozšíriteľnosť. Vďaka nášmu prístupu bude Vaše databázové prostredie dlhodobo vyhovovať požiadavkám moderného podnikateľského sveta.

Nárast objemu dát

Nárast objemu dát vyvíja tlak na úložný priestor, procesor a pamäť a má tak prirodzene vplyv na celkovú výkonnosť. Existuje mnoho riešení, ktoré si dokážu s týmto problémom poradiť. Nasadenie viacerých lacnejších serverov  alebo stávka na cloud nemusí vždy pomôcť.

Heterogénny vývoj

V mnohých databázových systémoch  SQL Server tvoria kód vývojári s rôznymi metódami a postupmi. V jednom databázovom prostredí sa tak nachádza pestrá zmes dizajnov schém, štandardov pre pomenúvanie a kódovanie. Niektoré problémy možno vyriešiť, avšak v konečnom dôsledku je systém zložitý a neprehľadný. Výkonnosť sa zhoršuje a nájsť príčinu je extrémne zložité.

Vlastný kód

Niektoré databázy obsahujú vlastný kód určený pre špecifických užívateľov a jeho refaktorovanie nie je jednoduché. Ak k tomu pridáme ešte jeden alebo viac ad-hoc dotazov v rastúcom databázovom systéme SQL Server, systém sa ťažšie prispôsobuje aktualizácii verzií alebo iným zmenám.

Potrebujete riešiť niektoré z týchto problémov?

Získajte nevyhnutné know-how na našich školeniach
alebo aj priamo u Vás formou konzultácie

Školenie Optimalizácia výkonnosti SQL Server

Na školení získate základy a technické zručnosti potrebné na samostatnú optimalizáciu výkonnosti svojho databázového prostredia.

SQL Server Performance Mentoring and Tuning Consulting

Radi Vám pomôžeme aj priamo u Vás. Dôkladne Vám vysvetlíme, čo práve robíme, aby Váš tím mohol v budúcnosti vyriešiť podobné problémy vlastnými silami.

Škálovateľnosť

Optimalizácia výkonnosti pomáha  identifikovať problematické miesta a odstraňuje bariéry, ktoré stoja v ceste škálovaniu záťaže. Patria k nim obmedzenia softvéru a hardvéru, ako aj určité charakteristiky záťaže a programátorské techniky používané v kóde. Zabezpečíme, aby boli Vaše schémy efektívnejšie a indexy optimalizované. Pomocou služby Scalability Assessment zistíme referenčnú úroveň výkonnosti Vašej databázy nielen kvôli monitorovaniu, ale aj preto, aby sme s celým tímom prekonzultovali aktuálny stav databázy.

Obnova po výpadku

Aká je odolnosť Vášho systému voči výpadkom? Zostanú Vaše kritické systémy dostupné pre používateľov a zákazníkov aj v prípade výpadku niektorého systémového komponentu? Ako rýchlo dokážete obnoviť Vaše systémy v prípade výpadku? Výkonnosť, odolnosť voči poruchám, spôsob uchovávania údajov alebo dostupnosť systému zohrávajú v takomto prípade dôležitú úlohu. Pomôžeme Vám pri vývoji vhodných stratégií, ako aj pri ich presadení a realizácii vo firme.

Monitorovanie

V súčasnosti existuje na trhu monitorovacích nástrojov ako maku. Aj pri takto nasýtenom trhu sa stále stretávame so zákazníkmi, ktorých trápia rôzne alarmy z rôznych aplikácií a databáz. Štruktúrovane zhodnotíme všetky Vaše monitorovacie prvky, začleníme preddefinované výkonnostné referenčné úrovne a spolu s Vami nasadíme monitorovací systém, ktorý má zmysel a poskytne požadovaný prehľad.