SQL SERVER HEALTH CHECK

 
Spozorovali ste aj Vy niektoré z týchto príznakov?

 • Vyžaduje si práca Vašich administrátorov, resp. vývojárov veľa nadčasov?
 • Databáza je aj napriek migrácii na nový HW stále pomalá?
 • Zhoršila sa odozva Vašich aplikácií?
 • Zvažujete redizajn databázy?
 • Vaša stratégia indexovania nie je taká úspešná, ako ste očakávali?
 • Máte pochybnosti o zabezpečení Vašich údajov?
 • Nemáte istotu, či je Vaša stratégia obnovy po výpadku funkčná?
 • Objavujú sa chyby, ktoré si nedokážete vysvetliť?
 • Používate objektovo orientované programovanie a máte problémy s platformou SQL Server?
Ak ste zaznamenali aspoň jeden z týchto príznakov, odporúčame Vám využiť službu SQL Server Health Check. Je to súbor konzultácií od spoločnosti SolidQ, ktorý bol vytvorený s cieľom odpovedať na Vaše otázky a navrhnúť Vám opatrenia, ktoré rozhodujúcou mierou prispejú k optimalizácii Vášho databázového prostredia. Pre nás neexistujú žiadne provizórne riešenia. Optimalizácia navrhnutá špecialistami SolidQ predstavuje súhrn opatrení ušitých na mieru na základe Vašich špeciálnych požiadaviek.

Diagnostické údaje pre analýzu SQL Server Health Check je možné získať pomocou rozličných nástrojov a postupov. Naši experti majú dlhoročné skúsenosti ako konzultanti, školitelia, prednášajúci a autori odborných publikácií. Vďaka tomu sú schopní získané diagnostické údaje správne interpretovať a odporučiť Vám riešenie, ktoré z Vašej databázovej platformy SQL Server vyťaží maximum.

Dohodnite si s nami ešte dnes konzultáciu k službe SolidQ SQL Server Health Check!

Cena za prvú inštanciu je 2 850,- EUR bez DPH, za každú ďalšiu inštanciu 1 250,- EUR bez DPH

Ponuka platí pre projekty v rozsahu do 10 inštancií (bez cestovných nákladov)

Obsah služby

Úvodný rozhovor
s pracovníkom zodpovedným za prevádzku Vašej databázy, ktorý identifikuje Vaše individuálne požiadavky a predstavy
Zistenie aktuálneho stavu
 • Konfigurácia systému
 • Stratégia indexovania
 • Konzistencia databázy
 • Úroveň zabezpečenia
 • Stratégia zálohovania a plán obnovy po výpadku
Zber diagnostických údajov
potrebných pre analýzu výkonnosti systému
Analýza získaných údajov
realizovaná expertami spoločnosti SolidQ off-site
Vypracovanie záverečnej správy
 • Zhodnotenie súčasného stavu a výkonnosti systému
 • Identifikácia problematických oblastí
 • Analýza rizík vyplývajúcich z uvedených problémov
 • Návrhy na riešenie problematických oblastí a optimalizáciu systému SQL Server
Prezentácia výsledkov
spojená s diskusiou k navrhovaných riešeniam

 • Prejednanie možností ďalšej spolupráce pri realizácii navrhovaných opatrení

SQL Server Health Check zabezpečí, že Vaše databázové prostredie bude fungovať optimálne