Služba TSQL Query Analytics Vám umožní získať informácie o správaní Vašich dotazov, rozoznáte, čo sa odohráva vo Vašich databázach. Identifikujete dotazy, ktoré najviac spomaľujú Váš systém. Môžete sa sústrediť sa na prácu, ktorá posunie Vaše podnikanie ďalej!

Relaxujte a prenechajte náročné úlohy na TSQL Query Analytics od spoločnosti SolidQ!

TSQL Query Analytics v praxi

Namiesto zdĺhavého opisu si pozrite video a veľmi rýchlo uvidíte, ako jednoducho budete môcť pomocou TSQL Query Analytics analyzovať správanie Vášho systému.

„Myslím si, že je to úžasný nástroj, poriadne silný. Objavil som tri dotazy, ktoré zaťažovali môj systém. Vyžadovalo si to len trochu úsilia a príslušné aplikácie bežia oveľa rýchlejšie.“

„Uistil som sa, že migrácia na platformu SQL Server 2016 bude úspešná. Celý systém teraz beží oveľa rýchlejšie.“

„Vďaka nástroju TSQL Query Analytics vidím, čo sa deje s mojimi dotazmi a pritom nemusím tráviť celé hodiny hľadaním toho, ktorý spôsobuje problémy.“

}

Čas

Riešenie problémov s dotazmi rýchlo a efektívne!

Zdravie

Menej stresu s problematickými dotazmi!

Zameranie

Viac priestoru pre kreatívnu prácu!

Peniaze

Rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov šetrí peniaze!

Kde je pes zakopaný?

V tomto videu uvidíte, že aj malý dotaz môže mať na systém veľký vplyv. TSQL Query Analytics Vás privedie k jadru problému. Svoje analýzy môžete jednoducho prehĺbiť a doladiť.

Čo sa deje s výkonnosťou?

Ak chcete nájsť príčinu problémov s výkonnosťou, zvyčajne musíte porovnať normálny a problematický stav databázy. V tomto videu uvidíte, aké je to jednoduché pomocou TSQL Query Analytics.

Otestujete TSQL Query Analytics bezplatne počas dvoch mesiacov!

 

Licencovanie