SQLSaturday je jednodňová konferencia určená pre SQL Server profesionálov a aj pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o Microsoft Data Platform. Tento rok sa bude konferencia SQL Saturday konať v Bratislave už piatykrát a tento rok budú prednášať slovenskí
a zahraniční prednášatelia, ktorí si pripravili 10 prednášok. 

Vďaka našim sponzorom a dobrovoľníkom je vstup na konferenciu voľný, počet miest je ale obmedzený. Podmienkou účasti je len registrácia. 

Dátum:

8.6.2019 

Jazyk:

anglický 

Dátum a miesto konania:

8.6.2019

SwissRe
Twin City B
Mlynské Nivy 12
811 09 Bratislava